Opzet: 

- De opleiding duurt 2 jaar, waarbij gemiddeld 7 uur per week aan de opleiding wordt besteed, grotendeels in de praktijk zelf;

- Er zijn 20 onderwijsdagen; 4 keer een tweedaagse en 12 keer één terugkomdag;

- Per jaar wordt ongeveer 20 uur aan stages besteed;

- Een groep kaderartsen in opleiding bestaat uit 14-16 personen;

- Het onderwijs zal meestal in het vernieuwde onderwijscentrum van het Erasmus MC te Rotterdam plaatsvinden;Vereisten:

De NHG-kaderopleiding is bestemd voor huisartsen die zich extra willen toeleggen op het gebied van het bewegingsapparaat en dit ook willen uitdragen. Vereist zijn een goede motivatie, de benodigde tijd en de instemming van de praktijkgenoten om de praktijkorganisatie rondom klachten van het bewegingsapparaat te optimaliseren.

Laatste wijziging: Tuesday, 7 June 2016, 15:56 PM