De NHG-Kaderopleiding 'Bewegingsapparaat' biedt volop uitdaging binnen uiteenlopende domeinen


Vakinhoudelijke verdieping

De NHG-Kaderopleiding biedt twee jaar aan vakinhoudelijk onderwijs met expertdocenten en enthousiaste ervaren Kaderhuisartsen. Hierbij ligt het accent op de verdieping van de NHG-standaarden van het bewegingsapparaat, gestructureerd vaardighedenonderwijs, wetenschappelijke vorming en kennismaking met MSK echografie.

Anderhalvelijnsprojecten

Er is volop aandacht voor het initiëren en begeleiden van beweegprojecten in jouw regio. Voorbeelden hiervan zijn artrose zorgpaden, gezamenlijke spreekuren met gespecialiseerde fysiotherapeuten of anderhalvelijnsspreekuren. 

Het geven van nascholingen aan collega's

De NHG-Kaderopleiding biedt aandacht aan didactische vaardigheden door middel van het 'Learn-Do-Teach-principe',  Als Kaderhuisarts ben je hierdoor in staat de kennis die je verworven hebt, op collega's over te brengen.

Een tweejarige groepsnascholing in plaats van incidentele cursussen

De NHG-Kaderopleiding Bewegingsapparaat biedt competentiegericht onderwijs binnen algemene kaders van de opleiding en is met individueel maatwerk ook gericht op persoonlijke interesse en ontwikkeling. Met gelijkgestemde collega's uit heel Nederland ontstaat een  groepsdynamiek die als zeer waardevol wordt ervaren. 

En misschien wel het allerbelangrijkste: de individuele leerlijn

De individuele leerlijn biedt iedere Kaderhuisarts i.o. de kans om het eigen leertraject te beïnvloeden door focus te leggen op de deelgebieden die hij of zij ambieert. Doordat het curriculum voor de achtste lichting meer modulair is ingericht, is hier meer ruimte voor, wat het individuele traject dus ten goede komt. De mogelijkheden tot de gewenste specialisatie worden hiermee nog meer vergoot.