Kosten en accreditatie


Kosten
De kosten voor de 7e lichting zijn vastgesteld op € 5.200,- per jaar (dit is inclusief 40 accreditatiepunten). 

40 accreditatiepunten per jaar
De NHG-Kaderopleiding Bewegingsapparaat duurt twee jaar en per jaar ontvang je als Kaderhuisarts i.o. 40 accreditatiepunten. Huisartsen die de volledige twee jaar hebben gevolgd en zich Kaderhuisarts Bewegingsapparaat mogen noemen, kunnen zich aanmelden bij het College voor Huisartsen met een Bijzondere Bekwaamheid (CHBB).