Kosten en accreditatie


Kosten
De kosten voor de 6e lichting zijn vastgesteld op €4.750,- per jaar (dit is inclusief 40 accreditatiepunten). Het is nog niet bekend wat de kosten voor de 7e lichting zullen zijn.

40 accreditatiepunten per jaar
De NHG-Kaderopleiding bewegingsapparaat duurt twee jaar en per jaar ontvang je als kaderhuisarts i.o. 40 accreditatiepunten. Huisartsen die de volledige twee jaar hebben gevolgd en zich Kaderhuisarts Bewegingsapparaat mogen noemen, kunnen zich aanmelden bij het College voor Huisartsen met een Bijzondere bekwaamheid (CHBB).


Laatste wijziging: Friday, 25 September 2020, 14:50 PM