De NHG-Kaderopleiding 'Bewegingsapparaat' biedt volop uitdaging binnen uiteenlopende domeinen


Vakinhoudelijke verdieping
Gedurende twee jaar verzorgen expertdocenten en enthousiaste en ervaren Kaderhuisartsen groepsgewijs de vakinhoudelijke verdieping van de NHG-Kaderopleiding Bewegingsapparaat. Hierbij ligt de focus op de NHG-standaarden van het bewegingsapparaat, vaardighedenonderwijs én wetenschappelijke verdieping aan de hand van Journal Clubs.
Bij voldoende animo kunnen we een tweedaagse introductiecursus echografie organiseren, maar dit is niet bij de opleiding inbegrepen.


Anderhalvelijnsprojecten
Er is veel aandacht voor het initiëren en opstarten van projecten. Voorbeelden hiervan zijn 'het lagerugpijnloket, 'de artrosestraat', gezamenlijke adviesspreekuren met de orthopeed of de fysiotherapeut en bijvoorbeeld onderzoeksprojecten door middel van echografie.


Het geven van nascholingen aan collega's
Je wordt tevens opgeleid tot een docent die kwalitatief goede nascholing kan verzorgen volgens het 'Learn-Do-Teach-principe', wat bij de didactische vaardigheden uitvoerig aan bod komt. Als kaderhuisarts ben je hierdoor in staat de kennis die je verworven hebt, op collega's over te brengen.


Een tweejarige groepsnascholing inplaats van 'hapsnap'-cursussen voor 40 accreditatiepunten per jaar
  • Naast competentiegericht onderwijs binnen algemene kaders is er veel ruimte voor persoonlijke interesse en ontwikkeling door individueel maatwerk toe te passen;

  • Met collega's uit heel Nederland betreft het een zeer aangename groepsdynamiek. Vorige deelnemers hebben de NHG-Kaderopleiding Bewegingsapparaat als 'sfeervol', 'inspirerend' en 'ondersteunend' ervaren.

En misschien wel het allerbelangrijkste: de individuele leerlijn
De individuele leerlijn biedt iedere Kaderhuisarts i.o. de kans om het eigen leertraject te beïnvloeden door focus te leggen op de deelgebieden die hij of zij ambieert. Doordat het curriculum voor de zevende lichting meer modulair is ingericht, is hier meer ruimte voor, wat het individuele traject dus ten goede komt. De mogelijkheden tot de gewenste specialisatie worden hiermee nog meer vergoot.


Laatste wijziging: Tuesday, 29 June 2021, 18:15