Patiënten met klachten van het bewegingsapparaat beheersen een groot deel van het spreekuur van de huisarts. De vele NHG standaarden op dit gebied illustreren de omvang van deze groep patiënten.

Door deelname aan de NHG-Kaderopleiding Bewegingsapparaat ontwikkelt u specifieke bekwaamheden (competenties) waarmee u beter bent toegerust in het leveren van zo goed mogelijke zorg aan patiënten met klachten aan het bewegingsapparaat. U kunt een ambassadeursrol vervullen voor collega's in de contacten met de eerste en tweede lijn gezondheidszorg. En u kunt als consulent of docent fungeren of onderzoek initieëren.

De NHG-Kaderopleiding Bewegingsapparaat heeft een brede focus. Een belangrijk deel zal zich richten op de chronische zorg rondom klachten van het bewegingsapparaat. Een ander deel zal aandacht besteden aan sportletsels.


De rol van de huisarts hierbij is het verbeteren van de diagnostiek, behandeling en prognostiek door:

Wetenschappelijke vorming

  • zoeken in Pubmed en andere databases
  • het volgen van de laatste ontwikkeling door congresbezoeken


Samenwerking eerste en tweede lijn

  • regiefunctie
  • verwijsbeleid
  • netwerken


Kennisoverdracht & Kwaliteitsbevordering

  • voorlichten van patiënten
  • consultatie bieden aan collega's
  • onderwijs maken & geven
  • kwaliteitsprojecten ontwikkelen & leiden
Laatste wijziging: Monday, 28 September 2015, 15:27 PM